logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

A felhasználó bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogai és a jogvitában illetékes szervek elérhetőségei

Amennyiben ügyfelünk hibás ügyintézést, teljesítést tapasztal, akkor azt jelezheti az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére. Az ügyfél által jelzett panasz esetén annak kivizsgálását, megválaszolását és a szükséges intézkedéseket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megteszi a panasz rendezése során.

Amennyiben ügyfelünk a panaszra kapott válasszal nem elégedett, akkor lehetősége van arra, hogy a panaszra kapott válasz felülvizsgálatát kérje az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től, vagy lakossági fogyasztóként főszabály szerint a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivataloktól, nem lakossági felhasználóként szerződéses jogvitákban pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, illetve a Békéltető Testülettől kérheti panaszának kivizsgálását.
A panasz bejelentése során kérjük, hogy adjon meg olyan adatokat, azonosítószámokat, elérhetőséget, amely a panasz rendezését elősegítheti. Azonosítószámokat főként számláinkon és a fogyasztásmérőn találhat.

A beadványok, bejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra a határidő általában 15 nap, mely határidő meghosszabbodhat az ügy bonyolultságára tekintettel 30 napig. Ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy a beadvány kapcsán melyik engedélyes (villamosenergia-kereskedő vagy elosztó) jár el, akkor a villamosenergia-kereskedő és az elosztó a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül köteles tisztázni, melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni. Ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell. Ha a beadvány a villamosenergia-értékesítéssel és az elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg és ennek következtében több engedélyest érint, az engedélyesek kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az intézkedési hatáskörök tisztázásához és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni.

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság, az engedélyesekre vonatkozó egyéb panaszok ügyében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek elérhetőségét az érdekképviseleti szervezetek tájékoztató tartalmazza.

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.